Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialt arbete

Tusen tips om innovation och innovationsledarskap

Innovationsledarskap är inget expertområde för några få utvalda. De vänder sig till dig som har något slags chefs- eller ledarroll i ett företag eller en organisation där du förväntas se till att det sker någon form av verksamhetsutveckling.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar