Share This Post

Fulltextmaterial / Placerade barn / Utredning och insats

Trygghet och säkerhet inom den sociala barn- och ungdomsvården – Socialstyrelsens förslag till åtgärdsprogram

I den här rapporten föreslår Socialstyrelsen åtgärder för att höja kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar