Share This Post

Ekonomi

Trötta sjukskriver sig

Okunskapen om vad sjukförsäkringen egentligen är till för är stor bland svenskarna. Av missriktad välvilja kanske vi inte har varit tydliga nog med att tala om var gränserna för sjukförsäkringen går, skriver Anna Hedborg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar