Share This Post

Socialförsäkringssystemet

Tre försäkringar i en – en bra och två dåliga

Det ekonomiska skyddet vid långvarig sjukdom fungerar bäst för personer som har ett långt arbetsliv bakom sig när de drabbas. Det fungerar sämre för yngre och för gruppen som aldrig kunnat delta i arbetslivet. Det är slutsatsen i Socialförsäkringsutredningens skrift Tre försäkringar i en – en bra och två dåliga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar