Share This Post

Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Tre exempel på hur riksnormen kan fördelas

Regeringen avser inte att precisera summorna för riksnormens olika poster. SKL:s skrivelse har inte fått någon effekt. Som ett stöd till kommunerna redovisar SKL några olika varianter på hur olika kommuner har fördelat summorna på olika poster.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar