Share This Post

Böcker / Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / Socialt arbete

Tre decennier med socialtjänstlagen


Tre decennier med socialtjänstlagen

ID: 3074770798
Författare: Ulla Pettersson
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140687449
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Under de år som gått sedan lagen introducerades har många samhällsförändringar ägt rum som på olika sätt förändrat förutsättningarna för socialtjänsten att leva upp till lagens intentioner.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar