Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Tre av fyra är nöjda med sin plats i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

Intervjuer med 850 slumpvis utvalda deltagare visar att 77 procent är helt eller delvis nöjda med sin fas 3-plats. Närmare åtta av tio anser att uppgifterna är meningsfulla. Av dem som inte är nöjda anger 5 av 10 att ersättningen är för låg. Många av deltagarna, 45 procent, vill ha mer stöd från sin arbetsförmedlare. Det visar den fördjupade granskningen av Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar