Share This Post

Leva med sjukdom / LSS

Trafikmedicin för socialtjänsten

Boken Trafikmedicin för socialtjänsten är den första i sitt slag som vänder sig till trafikskadade, LSS-handläggare i landets kommuner, anhöriga, läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården och som vill veta mer om möjligheter, problem och dilemman i bedömning och handläggning av trafikskadades situation i vardagslivet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar