Share This Post

Alkohol / Arbete med familjer / Barn och ungdom - droger / Förebyggande arbete / SocialNätet-Arkiv

Tonårsföräldras attityder spelar roll

Mer än var femte svensk förälder, 22 procent, har bjudit sin femtonåring på alkohol. Och drygt var tredje tror inte att det påverkar barnens alkoholvanor om de får smaka lite hemma. Dålig taktik för den som vill barnens bästa, menar Statens folkhälsoinstitut, som beställt en SIFO-undersökning för att fråga föräldrar om deras attityder. Tillåtande föräldrar ökar nämligen ungdomsdrickandet visar såväl svensk forskning som regionala och internationella jämförelser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar