Share This Post

Kriminalitet

Tolka statistiken om brott och brottslingar

Att utifrån statistik tolka den verklighet som statistiken avser att belysa är många gånger en svår uppgift. Den officiella kriminalstatistiken är inget undantag. Ett av kriminalstatistikens syften är att visa hur den faktiska (verkliga) brottsligheten ser ut i samhället. Det största problemet när man utifrån statistiken ska dra slutsatser om brottsligheten är att inte alla brott som begås finns med i statistiken.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar