Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv / Tobak

Tobaksbruket minskar i den vuxna befolkningen

Rökning och snusning fortsätter att minska i den vuxna befolkningen. Det förebyggande arbetet på tobaksområdet har haft en tydlig inriktning och resurser har kraftsamlats hit på både lokal och nationell nivå. Tobaksbruket bland unga ligger dock på en fortsatt hög nivå, enligt Statens folkhälsoinstituts årliga undersökning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar