Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / Socialt arbete

Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst

Rapporten omfattar vård och omsorg samt stödet och servicen till vissa personer med funktionsnedsättning. Av tillsynen framgår det bland annat att HVB för ensamkommande flyktingbarn har fler brister än andra HVB.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar