Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Tillställning om inställning, del 3Det värsta av allt är stigmat

Nuförtiden har teknologin flyttat in på konferenserna också. Har jag en fråga eller synpunkt på den här konferensen kan jag SMSa den till konferensledningen. Och eftersom askan i luften hindrar Graham Thornicroft att komma hit färeläser han på bildskärm, men fortfarande med möjlighet till tvåvägskommunikation. Teknik kan främja dialog. Det är bra.

Graham Thornicroft inleder sitt anförande med att ge ett flertal exempel på hur media bl a beskriver psykisk sjukdom. En del av exemplen är riktigt ruggiga och den forskning Graham har gjort styrker den bild som ges. Stigmat består av tre delar:
– det saknas kunskap, man vet faktiskt inte hur saker förhåller sig
– fördomar
– diskriminering

Det är många livsområden som blir problematiska för den som får en psykisk sjukdom. Lika illa eller ännu värre är själva diagnosen och det stigma som följer av sjukdomen.

Vill du läsa mer om Graham Thornicrofts forskning kan du tex läsa hans bok Shunned: Discrimination Against People with Mental Illness.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar