Share This Post

Böcker / Okategoriserade / Socialt arbete

Tillit och förtroende


Tillit och förtroende

ID: 999980388
Författare: Carin Björngren Cuadra (red)
och Ola Fransson (red)

Förlag: Gleerups
ISBN: 40677839
Språk: svenska
Utgivningsår: 2012

För att professionella ska kunna utföra sitt arbete räcker det inte med att de har de rätta kunskaperna och är kompetenta. Medborgarna måste också ha tillit till dem. Professioner och professionellas arbete förändras hela tiden och därmed förändras också förutsättningarna för förtroendet och tilliten till dem och de organisationer de representerar.

Professionella har ett stort kunskapsövertag gentemot medborgarna. I de flesta fall gör vi inte någon kontroll av deras kunskaper, utan vi litar på dem. Vi har tillit till de professionella och förtroende för professionerna. Hur kommer det sig, egentligen? Vad händer med förtroendet och tilliten när arbetsvillkoren förändras? Hur etableras förtroende och tillit mellan klienter och professionella? I den här boken diskuteras dessa frågor utifrån olika professioner och professionella; poliser, socionomer, sjuksköterskor, revisorer och psykologer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar