Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från landstingen, fördela 214 000 000 kronor för 2011 för att stödja huvudmännen i arbetet med att förbättra tillgängligheten till rätt insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar