Share This Post

Barn och ungdom

Tillåt barn anmäla våld i hemmet

Barn i familjer där våld förekommer utsätts för ett psykiskt lidande som är helt oacceptabelt. Vi vet inte hur många barn som i dag tvingas bevittna våld i hemmet. I början av 2000-talet uppskattade Kommittén mot barnmisshandel att vart tionde barn någon gång hade upplevt våld i hemmet och att cirka hälften av dessa barn ofta hade gjort det. Dessa barns situation behöver tas på större allvar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar