Share This Post

LSS / Okategoriserade

Tillämpningen av LSS har havererat

Jag har länge haft synpunkter och förslag på vad vi – du och jag – kan och bör göra för att stå upp för och värna om den för flertalet vuxna, barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras anhörigas och vänners avgörande rättighet; att leva sitt liv så likt andras som möjligt. Och nu tar jag ytterligare ett steg i den kampen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar