Share This Post

Metoder

Till Dig som varit med om en våldshändelse

Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en svår våldshändelse. Om man känner till vilka reaktioner man normalt kan förvänta sig blir det ofta lättare att acceptera sina egna reaktioner, och att förstå att de är rimliga med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Detta informationsblad kommer från enheten för psykisk hälsa i Stockholms läns landsting.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar