Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / Relationer och kön

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete

Broschyren beskriver vad könsdysfori innebär, varför det är viktigt att remittera personer med könsdysfori till den specialiserade vården och vad som kan göras för att ge dessa personer ett gott bemötande. Den vänder sig bland annat till primärvården, psykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar