Share This Post

Diagnoser / Droger / Narkotika / SocialNätet-Arkiv

Tidsskrift från CAN med temat: ADHD och missbruk

Det finns flera vetenskapliga studier som pekar på ett samband mellan ADHD och risken att utveckla missbruk. En färsk metaanalys visar att nästan var fjärde person med missbruk också har ADHD.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar