Share This Post

Våld i nära relationer

Temanummer av Evidensbaserad praktik om våld i nära relationer

Det här är ett temanummer av “Evidensbaserad praktik” som handlar om våld
i nära relationer. Oftast handlar
det om mäns våld mot kvinnor
och detta är ett omfattande
och allvarligt samhällsproblem,
både i Sverige och globalt. Enligt
Världshälsoorganisationen
(WHO) är våldet en av de främsta
anledningarna till kvinnors
ohälsa i världen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar