Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Telefonlinje till stöd för anhörigvårdare

Nu ska den anhörige som hjälper någon närstående i hemmet erbjudas hjälp och stöd per telefon. Ett samarbete mellan kommunen, handikapp- och pensionärsorganisationerna som Älvsbyns församling har resulterat i en telefonlinje dit anhöriga med frågor kan ringa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar