Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Fulltextmaterial / Suicidalitet

Teatermaskinen – om självskadebeteende hos ungdomar

Teatermaskinen har producerat en föreställning om självskadebeteende i nära samarbete med ungdomar med erfarenhet av självdestruktivt våld. Projektet har fått stöd från Allmänna arvsfonden. Denna bok ger en inblick i projektets erfarenheter, samtidigt som de visar på problemets omfattning och karaktär.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar