Share This Post

Kriminalitet

Täpp till lucka i våldtäktslagen

I dag krävs för att dömas för våldtäkt att kvinnan uttryckligen förklarat att hon inte ville ha samlag eller att hon utsatts för våld eller hot. En dom i Europadomstolen betyder dock att Sverige måste ändra sin lagstiftning på området. En ny lag som skall verka parallellt med den gamla bör göra det straffbart att genomföra ett samlag med en kvinna som inte uttryckligt givit sitt samtycke. Detta skriver professorn i straffrätt Suzanne Wennberg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar