Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger

Tänk om

Under 2010 genomförs informationsinsatsen TÄNK OM. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster. Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att: Förstå riskerna med en tidig alkoholdebut, inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol och aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar