Utvecklingsstörning

”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att ...

Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet är ett kunskapsstöd med rekommendatione...

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utm...

Lost Password

Register

Skip to toolbar