Utredningar

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa.....

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Tobaksdirektivsutredningen lämnar i slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruk...

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

Underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser överlämnas till Långtid...

Archived: Nu kommer en vägledning för användning av hundar i vård och omsorg

Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro, framförallt i...

Effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

SKL:s projekt Psynk (psykisk hälsa barn och unga) har skrivit guiden ”Effektutvärdering av sociala i...

Ny rapport visar att få döms för människohandel

Trots en lagändring från 2010 som skulle öka möjligheterna för fällande domar för människohandel är ...

Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare

Det är viktigt att arbetslösa ungdomar får tidig hjälp att söka arbete. Arbetsförmedlarnas förutsätt...

Unga som arbetslöshetsstatistiken missar

Antalet unga – 16-29 år – som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000. Och...

Antalet personer som får boendestöd har ökat med 72 procent sedan år 2007

Det visar Socialstyrelsens statistik om kommunala insatser för personer med funktionsnedsättning. Bo...

Svårt att förstå när Försäkringskassan nekar sjukpenning

När Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det ...

Konkurrens inom hemtjänsten kan bli bättre

Konkurrensen och valfriheten inom hemtjänsten i kommuner som infört LOV kan bli bättre. Det konstate...

Fortfarande utbildning straffbart?

Detta är den åttonde versionen av Utbildning straffbart? som Saco Studentråd skriver tillsammans med...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar