Underhållsstöd och bidrag

Svenska föräldrar har miljardskuld för underhåll

Antalet föräldrar som är skyldiga pengar för underhåll till sina barn har minskat de senaste åren. M...

Föräldrar ska själva sköta betalningarna

Nu höjs kraven på mammor och pappor att sköta underhållet själva. Nästa år kan därför separerade för...

Höjt underhållsstöd från den 1 oktober

Den 1 oktober höjs underhållsstödet med 300 kr till 1 573 kronor per barn och månad. Underhållsstöd ...

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge förä...

Ökat stöd för underhållsreglering

Promemorian innehåller förslag som syftar till att öka stödet för föräldrar att reglera underhåll ci...

Fler frånskilda kan få betala mer

En frånskild förälder som växelvis varannan vecka bor med sina barn kan ändå vara tvungen att betala...

Underhållsskyldiga individer

En studie från Finspångs kommun om behovet av myndighetskontakt hos individer med underhållsskyldigh...

Underhållsstöd vid växelvis boende

Underhållsstöd – till barn med särlevande föräldrar.

Underhållsstöd

Information om underhållsstöd som kan betalas ut av försäkringskassan i vissa fall.

Familjerätt på Nätet

En mycket bra sida för socionomer som arbetar med familjerätt men också andra intresserade. Här finn...

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Som föräldrar är ni underhållsskyldiga för ert barn fram tills att barnet fyller 18 år, eller om bar...

Lost Password

Register

Skip to toolbar