tillsyn

Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst

Rapporten omfattar vård och omsorg samt stödet och servicen till vissa personer med funktionsnedsätt...

Modell för risk- och händelseanalys – en handbok

Skriften är tänkt som ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens verksamh...

Regeringen skärper lex Sarah

Folkhälsosminister Maria Larsson (KD) vill att socialtjänsten ska bli bättre på att upptäcka och lar...

Samordnad tillsyn för god hälsa, vård och omsorg

Den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd...

Dålig socialtjänst ska kunna förbjudas

Socialstyrelsen får ansvar för all tillsyn och ska kunna förbjuda verksamhet som fungerar dåligt, sk...

Social tillsyn, Länsstyrelsernas iakttagelser under 2006 och 2007

Länsstyrelsernas viktigaste iakttagelser i tillsynen av den sociala verksamheten under de senaste tv...

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har haft i uppdrag att se över och överväga förändringa...

Länsstyrelserna

Statens regionala företrädare, utvecklar och förvaltar länen. Länsstyrelsen utövar tillsyn över soci...

Rapport: Avskaffa reviren – Alla behövs

Resultatet av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Socialstyrelsens tillsyn om samverkan, boende och ...

Rapport: Social tillsyn 2005

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt uppdrag att till regeringen presentera 2005 år...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar