tillsyn

Socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare

Ny rapport visar att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare och även analyse...

Nästan som hemma

IVO har genom ett egeninitierat tillsynsprojekt velat klarlägga om barn och unga med funktionsnedsät...

Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015

Tillsynsrapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna och en sammanfattande analys av IVO:s arbe...

Ivo tvingas spara – tillsyn av familjehem blir sämre

SvD:s granskning har visat att privata företag tjänar stora pengar på familjehemsbarn och kan placer...

Så ska socialtjänsten stärkas

På fredagen samlades på SKLs initiativ socialchefer, chefer för individ och familjeomsorg samt HR-ch...

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmel...

Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter ino...

Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete

Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbe...

Vi fick nobben av regeringen, nu går vi vidare till SKL

Vi fick inte gehör hos regeringen för vårt krav på en nationell handlingsplan för den sociala barn- ...

JK granskar socialkontor i Strängnäs

Justitiekanslern (JK) har inlett en förundersökning mot socialkontoret i Strängnäs, som misstänks fö...

Myndigheten som ärver tusentals ärenden

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, berättar om berget av ä...

Stora brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete

Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar