Sverige

Social Innovation Summit

Sveriges årliga mötesplats för social innovation Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förä...

Öka byggandet med ändrade hyror?

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se om det fanns anledning till att ändra m...

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och pa...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet ha...

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

LUFT Eskilstuna

Från kunskap till handling mot en jämlik hälsa för en hållbar utveckling   LUFT- konferensen är...

App mot psykisk ohälsa

Att söka hjälp mot ångest, stress och depression är fortfarande skambelagt för många. Nyhetssajten B...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvano...

Infernopodcast, Om att inte orka uthärda

Vi vill gärna göra uppmärksam på denna ny helt nystartade podcast som just nu har släppt sitt första...

Lost Password

Register

Skip to toolbar