strategier

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt ...

NPF för pedagoger i grundskolan

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsätt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar