Statistik

Unga får det bättre – men mår dåligt

Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåli...

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015

Statistiken visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personl...

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2015

Statistiken handlar om några av de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk ...

Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten ger en bred bild av såväl vården som omsorgen om äldre och i fokus är indikatorer som bely...

LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar

Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter ...

Antalet bidragsförsörjda oförändrat

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 809 475 förra året. De...

Många orsaker bakom narkotikadöd

Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av d...

Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader

Kommuner har en genomsnittlig merkostnad på upp till 12 % jämfört med Försäkringskassans schablonbel...

Statistik om patienter inom rättspsykiatrin

Rapporten presenterar statistik om patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)....

Ungidag.se – statistik om unga

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag. Här kan ...

Nio av tio stöder konsumtionsförbudet

En klar majoritet av svenskarna vill att eget bruk av narkotika ska vara förbjudet även i framtiden....

Jämförelse av ekonomiskt bistånd visar bättre kvalitet

Korta väntetider på socialkontoren och ökad systematisk uppföljning för människor i behov av snabbt ...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar