Socialtjänstlagen

Individuell plan enligt LSS – vad säger lag och förarbeten?

De individuella planerna har visat sig vara effektiva, men då måste de användas på rätt sätt. Här fi...

Kommunala beslut måste verkställas inom rimlig tid

Det är i dag ett stort problem att framför allt kommuner inte inom rimlig tid verkställer egna beslu...

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Information till allmänheten om LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hä...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar