Socialtjänstlagen

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Det yttersta ansvaret

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Social...

Hårdare krav för försörjningsstöd

I en ledare kritiserar Socialpolitik ett utspel från Moderaterna om att de i sin skuggbudget kommer ...

Fakta visar att privat välfärd är effektivare än offentlig

Regeringen utreder nu hur företagande i välfärden kan bromsas. Men en studie visar att verksamhetens...

Socialtjänstinsatser ska utredas av kommunens biståndshandläggare

Frågan om individuella socialtjänstinsatser kan ges som service istället för bistånd har diskuterats...

S-kvinnor: Avskaffa socialtjänstlagen

Vi behöver enskilda lagar för äldre, missbrukare och kvinnor som blivit misshandlade. Socialtjänstla...

Direktiv till översyn av socialtjänstlagen

Under 2015 kommer regeringen att skriva direktiv till en översyn av socialtjänstlagen, berättar Per-...

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnad...

Tre decennier med socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verks...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar