Socialtjänsten

Social tillsyn, Länsstyrelsernas iakttagelser under 2006 och 2007

Länsstyrelsernas viktigaste iakttagelser i tillsynen av den sociala verksamheten under de senaste tv...

Socialchefer ser möjligheter till effektivisering

Tre av fyra kommuner arbetar aktivt med att minska kostnaderna eller kostnadsökningstakten inom soci...

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har haft i uppdrag att se över och överväga förändringa...

Länsstyrelserna

Statens regionala företrädare, utvecklar och förvaltar länen. Länsstyrelsen utövar tillsyn över soci...

Rapport: Avskaffa reviren – Alla behövs

Resultatet av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Socialstyrelsens tillsyn om samverkan, boende och ...

Rapport: Social tillsyn 2005

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt uppdrag att till regeringen presentera 2005 år...

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2004

Nu finns jämförelsetalen för 2004. Jämförelsetal har publicerats sedan 1991 och avsikten är att ge u...

Ett första steg mot en jämställd socialtjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hela socialtjänstens ve...

  • 1
  • 8
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar