Socialtjänsten

Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst

Rapporten omfattar vård och omsorg samt stödet och servicen till vissa personer med funktionsnedsätt...

Socialsekreterare 2011

Denna undersökning har gjorts med webbaserade intervjuer från Akademikerförbundet SSR:s egen medlems...

Modell för risk- och händelseanalys – en handbok

Skriften är tänkt som ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens verksamh...

Metoder och verktyg för kvalitet

Boken handlar om kvalitetsarbete och om hur kvalitetssystem kan användas som medel för att uppfylla ...

Socialtjänsten som organisation

En forskningsöversikt från Socialstyrelsen om socialtjänsten som en del av välfärdsorganisationen.

Interkulturellt socialt arbete

Den kommunala individ- och familjeomsorgen, IFO, måste bli bättre på att arbeta med brukare som har ...

Regeringen skärper lex Sarah

Folkhälsosminister Maria Larsson (KD) vill att socialtjänsten ska bli bättre på att upptäcka och lar...

Samordnad tillsyn för god hälsa, vård och omsorg

Den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd...

Socialchefens blogg

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS har en blogg på sin hemsida, där olika socialchefer turas om a...

Integritet – Effektivitet: Socialtjänstdatautredningens betänkande

Socialtjänstdatautredningen överlämnar betänkandet Socialtjänsten Integritet – Effektivitet (S...

Dålig socialtjänst ska kunna förbjudas

Socialstyrelsen får ansvar för all tillsyn och ska kunna förbjuda verksamhet som fungerar dåligt, sk...

Lost Password

Register

Skip to toolbar