Socialtjänsten

”Viktig kompetens går förlorad när de erfarna försvinner”

– När det blir stressigt får vi göra avkall på kvaliteten och ribban för när vi inleder utredningar ...

”Utvärdering av sociala insatser kräver medverkan av folk från fältet”

Framgångsrika utvärderingar på socialtjänstens område är beroende av information från både forskare,...

Elekta-topp miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

Pengarna tillbaka, men bara om det går bra. Nu testar den rike filantropen Larry Leksell på socialt ...

“Kortsiktig ekonomism sliter ut socialsekreterarna”

Ett otacksamt slit med knappa resurser. En jobbverklighet där man ständigt tvingas kompromissa med s...

”Socialtjänstens kris kräver lösningar”

“I socialtjänstlagen finns höga ambitioner, men för att kunna leva upp till dem krävs åtgärder...

Det yttersta ansvaret

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Social...

Nästan som hemma

IVO har genom ett egeninitierat tillsynsprojekt velat klarlägga om barn och unga med funktionsnedsät...

”Backa från förslaget om lägre utbildningskrav”

“Regeringen är på väg att sänka kraven på personalen inom socialtjänsten. Det är stort svek mo...

Emma dog – vad gör du åt krisen, Löfven?

“Många länder har undertecknat det tilläggsprotokoll till Barnkonventionen som ger enskilda ba...

Utbildningsförakt att föreslå sänkt kompetens

“Att föreslå sänkta kompetenskrav inom socialtjänsten är inte bara ett uttryck för utbildnings...

Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015

Tillsynsrapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna och en sammanfattande analys av IVO:s arbe...

Morgondagens socialtjänst – rättigheter och skyldigheter mellan individ och samhälle

Tankesmedjan Arena idé lanserar en ny plattform för Morgondagens socialtjänst. Syftet är att bidra m...

Lost Password

Register

Skip to toolbar