Socialtjänsten

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

RFMA inbjuder till konferens om spel och spelmissbruk

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och behandlingsmetoder...

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Frukostseminarium ”Flickor på flykt vad händer sen?”

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De fles...

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli ...

Återerövra socialpolitiken

Utgångspunkten för den här artikeln är socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO), som från fö...

Unga extremister fångas inte upp av kommunerna

Nästan en femtedel av landets socialtjänster har haft kontakt med barn och unga som riskerar att dra...

Sverige och socialtjänsten är på väg åt fel håll

“Trycket på socialtjänsten är i dag oacceptabelt. Samtidigt är det upprörande att regeringen ä...

Socialtjänsten har en förlegad syn på pappor

“Vi kämpar för att barn inte ska förlora sina pappor när föräldrarna separerar. Det är dags fö...

Socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare

Ny rapport visar att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare och även analyse...

  • 1
  • 2
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar