Socialchefsdagarna

Sara kämpar mot könsapartheid i Sverige

Sara Mohammad kom till Sverige 1993, efter att hon lämnat sitt dåvarande hemland där hon trakasserad...

Civilministern vill överge detaljstyrningen

En tillitsbaserad styrning för verksamheter inom det sociala området. Det önskar regeringen stödja, ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar