Sociala Nätet rekommenderar

Människohandel pågår i Sverige – här och nu.

Safe Trip är en informationskampanj som särskilt riktar sig till kvinnor som är potentiella offer fö...

Att se och möta individuella behov

Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. ...

Vi som blev kvar (14 år – uppåt)

Vi som blev kvar är skriven av Emma Broström och handlar om några unga människor som drabbas av att ...

SKL lanserar webbplats för uppföljning

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att undvika fler vårdskandaler och säkra kvaliteten i välf...

Max18 – statistik om barn och unga

Idag lanseras en ny hemsida – Max18, som drivs av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. H...

Drogportalen

Drogportalen samlar droginformation på nätet och är ett unikt samarbete mellan 13 organisationer och...

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Riktlinjerna gäller både medicinska och sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjänst och l...

Kuling.nu -möteslatsen för dig med en psykiskt sjuk förälder

Huvudsyftet med webbsidan är att skapa en samlingsplats för dig som lever med en psykiskt sjuk föräl...

Global Grant – stöd och stipendier

Ger varje år ut handböckerna Stora Fondboken med 8000 utvalda bidrag och fonder. Global Grant tillha...

Familjerätt på Nätet

En mycket bra sida för socionomer som arbetar med familjerätt men också andra intresserade. Här finn...

Kvinnofridsportalen – med fakta om våld mot kvinnor

Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om våld mot kvinnor. Portalen vä...

Lost Password

Register

Skip to toolbar