Sociala företag

Sociala företag på vems villkor?

“Politikerna vill gärna att det sociala företagandet ska växa. Och många är de, som ska främja...

Elekta-topp miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten

Pengarna tillbaka, men bara om det går bra. Nu testar den rike filantropen Larry Leksell på socialt ...

Sociala företag ska få bättre villkor

Bättre villkor för arbetsintegrerande sociala företag! Löftet kom direkt i Stefan Löfvens regeringsf...

Sociala företag bryter utanförskapet

10.000 människor i Sverige har fått jobb i så kallade sociala företag som anställer personer som stå...

Privat driven vård ska inte smutskastas

En ökad valfrihet och fokus på kvalitetsfrågor ställer krav på att också mäta kvalitet på olika sätt...

EU visar vägen bort från vinster i välfärden

En ny rapport visar att EU:s regler ger oss möjlighet att ställa krav på kollektivavtal och undanta ...

Sociala kooperativ i välfärdssektorn på frammarsch

I ett socialt kooperativ driver man verksamheten tillsammans. Brännagården är ett så kallat omsorgsk...

De ger struliga unga män ny chans

Förut skapade de it-lösningar och byggde Dreampark, ett känt IT-företag baserat i Linköping och Norr...

Privatanställda i vård ska få meddelarskydd

Anställda i skattefinansierade privata företag inom vård skola och omsorg föreslås få meddelarskydd,...

Sluta snacka runt

Det är mycket snack och lite verkstad när politikerna talar om vikten av social innovation. Annie Lö...

Guide till arbetsträning och rehabilitering i sociala företag

Guide till arbetsträning och rehabilitering i sociala företag. Nu har SKOOPI:s senaste material komm...

Sverige överlägset på sociala innovationer

När tunga Europeiska investeringsbanken utser unionens bästa sociala innovationer kniper svenska pro...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar