Skydd för utsatta barn

Frukostseminarium ”Flickor på flykt vad händer sen?”

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De fles...

Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn

Sverige ligger dåligt till när det gäller att fånga upp de barn som har det allra svårast i samhälle...

Skolbarnen går sakta men säkert sönder

“De flesta av de barn som gått sönder i den svenska skolan får ingen hjälp. För det finns inge...

Ge utsatta barn rätt att gå i skolan

“Politikerna behöver säkerställa likabehandling av barns rätt till skola. Att ge de unga fast ...

Här är vinnarna av Stora Priset 2016

En har arbetat med frågor om barns utsatthet sedan 80-talet. Den andra har på kort tid kommit att sp...

Bortgifta flickor utsatt grupp som växer

Sexuella övergrepp, könsstympning och hot om dödligt våld är verklighet för ett stort antal barn i S...

Skyddsnätet för barn och unga behöver stärkas

Socialtjänsten måste utvecklas på flera områden för att bättre kunna hantera anmälningar om barn och...

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har...

Barn som anhöriga

2010 infördes nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att hälso- och sjukvården sär...

Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete

Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbe...

Lättare för barn att få uppehållstillstånd

Utlänningslagen ändras för att göra det möjligt för fler barn att få stanna i Sverige. I fortsättnin...

Nu ska även barn få klaga till FN

Från och med den historiska 14:e april har det blivit möjligt för barn att klaga direkt till FN:s ba...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar