Sekretesslagen

Dyrt att smygtitta i journalerna

En läkare som tjuvtittat i ett stort antal personers journaler döms nu till över 100.000 kronor i sk...

Brister i hantering av patientuppgifter i kommuner

Datainspektionen har granskat 18 kommuners hantering av patientuppgifter och hittat brister i samtli...

Ett starkare skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som syftar till att ytterligare förstärka skyddet för...

Socialtjänsten slarvar med surfplattor

Datainspektionen har gjort en granskning av hur socialnämnderna använder surfplattor. Undersökningen...

Ny checklista ska förbättra hanteringen av skyddade personuppgifter

Datainspektionen publicerar nu en checklista för vad skolor ska tänka på när de hanterar skyddade pe...

Socialtjänsten ska få lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter om unga till polisen

Socialtjänsten ska få lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter till polisen om unga personer under ...

Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Socialstyrelsens information till allmänheten om sekretesslagen och hur den skall tillämpas i hälso-...

Förslag om nya regler i sekretesslagen

Det föreslås i denna lagrådsremiss att vissa myndigheter, bl.a. hälso- och sjukvården och socialtjän...

Lost Password

Register

Skip to toolbar