riksdagen

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Den 7 december håller konstitutionsutskottet ett öppet sammanträde där justitieombudsmannen, JO, öve...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Lost Password

Register

Skip to toolbar