Regionala verksamheter

Graviditet och föräldraskap motiverar till livsstilsförändringar

Landstinget i Jönköpings län har tagit fram ett handlingsprogram för länets alkoholförebyggande arbe...

Nationella utvecklingsarbeten inom missbruk

Det nationella utvecklingsarbetet sker utifrån regeringens ANDT-strategi inom ramen för uppdrag till...

U- FOLD: Unik satsning mot droger i Uppsala

Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Polisen och en rad andra...

På Barnrättsbyrån kommer varje barn kunna få ett eget personligt ombud – öppnar i höst

Barnrättsbyrån, som drivs av Ersta diakoni, öppnas i september och kommer att hålla till på Södermal...

Kunskapscentrum för ätstörningar

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstö...

Convictus

Convictus är en förening som ger stöd åt HIV-positiva med missbruksbakrund och till hemlösa. Förenin...

Solrosen

Räddningsmissionen i Göteborg bedriver gruppverksamhet för barn med en förälder i fängelse. Här finn...

KBTERAPI: kognitiv beteendeterapi – kbt

Legitimerad psykoterapeut. Mottagning i Stockholm city. Informativa beskrivningar av psykiska besvär...

Ny telefonmottagning för psykiskt sjuka i Göteborg

“Upplysningen” heter den telefonmottagning för frågor kring psykiska sjukdomar som invig...

Pojkprojektet i Hälsingland

Pojkprojektet är ett förebyggande arbete. Det syftar till att barn i 6-10 års åldern, som i sitt var...

Misa

Misas verksamhetsinriktning är att ge individuellt stöd i arbete t.ex. i form av rehablilitering och...

Insamlingen Ängeln

Insamlingen Ängeln är en ideell insamling inför julen till behövande och framför allt Stockholms hem...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar