Rättsligt material

Översyn av tillämpningen av lagen om vård av missbrukare (LVM)

LVM-utredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till folkhälso- och socialtjänstministern. Utre...

Riksdagens dokument

Riksdagens databas med debatter, beslut, dokument, lagar, kommittéer mm.

Domstolsväsendets Rättsinformation

På denna hemsida visas uppgifter om vägledande avgöranden som inrapporterats från följande överinsta...

Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten

Denna handbok är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd. Syftet med handboken är att fört...

Allmänna råd om vårdnad, boende och umgänge

Sedan 1999 har det inte funnits några allmänna råd från Socialstyrelsen om socialtjänstens handläggn...

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer

Riksdagen har beslutat att skyddet för barn i utsatta situationer skall stärkas. Socialtjänsten, häl...

Proposition 2002/03:53 – Stärkt stöd för barn i utsatta situationer

Regeringens proposition ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer” överlämnad till Riksdagen.

Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder som har till syfte att m...

Archived: Välfärdsbokslut för 1990-talet

Kommittén Välfärdsbokslut har lämnat sitt slutbetänkande. I detta beskriver man hur välfärden sett u...

Archived: Narkotikakommissionens slutbetänkande

Narkotikakommissionen lämnar idag sitt slutbetänkande till regeringen. Läs pressmeddelandet eller he...

Lost Password

Register

Skip to toolbar