Psykoterapi

Dystymi – den okända sjukdomen

Dystymi är en förstämningssjukdom som enklast beskrivs som en mild men ständigt pågående depression....

Psykoterapi via internet

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institu...

Psykoterapeututbildningarna i Sverige är helt nödvändiga

Psykoterapeututbildningarna står som garanti för kontinuerlig psykoterapeutisk kunskapsutveckling oc...

Mindfulness lika bra som KBT

Gruppträning i mindfulness kan lindra ångest och depression lika mycket som individuell KBT-behandli...

Ny skrift Etik och psykoterapi

Syftet med skriften är bland annat att förstärka och fördjupa den etiska medvetenheten och att stärk...

Kom närmare – Om kärlek, relationer och försvarsstrategier

Som liten lärde sig Inger att orka med sin mammas ständiga förtvivlan genom att istället försöka bör...

Fokus på compassion

Vad motiverar oss människor? Vi vill gärna undvika sådant som är hotfullt och strävar efter att göra...

Förlåtelse – Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld

Han har bevittnat några av de värsta brott som människan kan utsättas för. När han talar får han oft...

Mod att vara sårbar i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete

Varje gång vi möter någon för första gången, försöker vara kreativa eller inleder ett samtal som vi ...

Okända risker med terapi

Trots att var fjärde svensk någon gång fått terapi är väldigt lite känt om riskerna med den här type...

Mindre pengar till rehabilitering

Landstingen kommer att få ta mer pengar ur egna fickor för arbetet med rehabilitering. Staten drar n...

Legitimerade psykoterapeuter inom socialtjänst

Bakgrund Socialchefen i Kalmar socialförvaltning, föreslår i en tjänsteskrivelse att socialnämnden b...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar