Psykossjukdomar

Att förstå psykos och schizofreni

Boken vill ge en kunskapsöversikt över varför vissa människor hör röster och har föreställningar om ...

Ny studie: Var fjärde psykossjukdom kopplad till cannabis

De nya starkare varianterna av cannabis kan ligga bakom upp till vart fjärde fall av förstagångssjuk...

psykosR – Projektet bättre psykosvård

Bland innehållet: -Nya vindar – Psykosregistret av idag -Vad är IMR och praktiska erfarenheter...

Ny webbutbildning om psykosociala insatser vid schizofreni

Socialstyrelsen har lanserat webbutbildningen Psykosociala insatser vid schizofreni. Utbildingen vän...

Nya drogen kan ge allvarliga psykoser

En ny farlig kinesisk drog har kommit till Sverige. Drogen är svår för tullen att upptäcka, och ett ...

När ska psykiatrin komma ut ur garderoben?

Varför får patienter med schizofreni inte rätt diagnos och behandling tidigt, när man vet att det ka...

Schizofreni – stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofr...

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning

Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade metoder inom vård och omsorg för personer m...

Viska! Träffpunkt – Informationskälla – Blåslampa om schizofreni

Viska är en informationsportal om schizofreni. Här finns nyheter, forum och artiklar om schizofreni.

Sjukvårdsrådgivningen om psykoser och schizofreni

Sjukvårdsrådgivningens information om psykoser. Här finns förklaringar, information om symptom och b...

Information om psykoser

Sjukvårdsrådgivningen om psykossjukdomar, dess symtom och behandling samt länkar till mer informatio...

Psykoser och schizofreni

Intresseförbundet för schizofreni informerar om psykoser och schizofreni. Läs om symtom, orsaker, my...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar