Psykisk ohälsa och missbruk

Statistik om patienter inom rättspsykiatrin

Rapporten presenterar statistik om patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)....

Problematiken som faller mellan stolarna

Personer som har både missbruk och psykiska problem faller ofta mellan stolarna i vården. Nu satsar ...

Merkostnaderna för utsatta barn som två nya Karolinska sjukhus – per år

“Samhällets merkostnader för barn som växer upp i utsatta miljöer är 35 miljarder kronor per å...

Straffen är orimliga inom rättspsykiatrin

Rättspsykiatrins befogenheter och den brist på insyn som finns inbyggd i systemet bidrar till att bi...

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra d...

Kunskapsguiden, nu även med området – Missbruk och beroende

Kunskapsguiden.se samlar kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg. På webbportalen fi...

Rättspsykiatriska kliniker ges utökade befogenheter – jämställs med häkten

I en ny proposition föreslås att Rättsmedicinalverket ska få mer långtgående befogenheter och bland ...

Nästan varannan fånge lider av psykisk ohälsa

Arbetslösa, bostadslösa och med psykiska och fysiska sjukdomar – många fångar på svenska fänge...

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller en redogörelse för det regelverk som gäller när frågor om tvångs- och sk...

Felaktiga siffror över antalet tvångsintagna

Socialstyrelsens siffror över hur många som tvångsvårdas går inte att lita på. Anledningen: Stora st...

Unik utbildning ska minska polisens våldsanvändning

Polisens våldsanvändning mot personer med akut psykisk ohälsa måste minska, anser polisen, och för f...

Stopp för egna telefoner på rättspsyk

Problemen med att patienter i rättspsykiatrin fritt får använda mobiler fortsätter, trots möjlighete...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar